Kayıt Formu EK.1

                      

                                                               KULLANICI KAYIT FORMU VE KART LİSTESİ EK.1

 

1-)İşbu ek BOĞAZİÇİ İTHALAT  ile BAYİ arasında imzalanan .../ .../ ..... ..tarihli SANAL POS İLE ÖDEME SÖZLEŞMESİ' nin ayrılmaz bir parçası olarak imzalanmıştır

 

2-) Kullanıcı kaydının oluşturulabilmesi içi aşağıda detayları bulunan ADI SOYADI ,CEP TELEFONU, E-MAİL ve KART  bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Belirtilen BAYİ çalışanı/çalışanları yetkilendirilmiş olup, Boğaziçi İthalat sanal pos kullanarak ödeme gerçekleştirme, hakkına sahiptir. Yetkilendirilmemiş kişiler tarafından ödeme alınması, sistemin kullanılması durumunda ortaya çıkacak hukukive cezai sorumluluk Bayide/yetkilisinde ve yetkisiz kullanıcıda olacaktır.

 

3-) İş bu listede belirtilen kullanıcılar, yukarıda 2. maddesinde belirtilen yükümlülükler ile

Boğaziçi İthalat ile Bayi arasında imzalanmış "Sanal pos ile ödeme sözleşmesi" kapsamında

kendisine yükletilen tüm yasal ve akdi yükümlülükleri okuduğunu ve aşağıdaki listede yer alan imzası ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

4-)BAYİ, aşağıda ait olduğu bankası ve kart numarası belirtilen kredi kartlarının BAYİ’ye veya BAYİ yetkilisine ait olduğunu, sanal POS vasıtasıyla BAYİ adına ve Boğaziçi ürün gamıyla sınırlı olarak yapılacak ödemelerde sadece işbu ek’ te belirtilen kredi kartları ile ödeme yapılacağını, başkaca kredi kartları ile yapılan ödemelerde ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun BAYİ’ ye ve/veya BAYİ yetkilisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

BAYİ ADI                            

KULLANICI

ADI SOYADI*         

KULLANICI

E-MAİL*                    

KULLANICI

CEP TEL*              

KART NUMARASI                 

KART ÜZERİNDEKİ İSİM

AİT OLDUĞU BANKA
             
             
             

 

 

 

BOĞAZİÇİ İTHALAT DIŞ TİCARET PAZ .LTD .ŞTİ                                                        BAYİ

KAŞE/İMZA                                                                                                                 KAŞE/İMZA